Kund | MKTG & Electrolux

Ett snabbt och roligt uppdrag för Electrolux via MKTG. En liten film som presenterade Electrolux nya VD på ett annorlunda sätt. Från produktion till färdig film på tre dagar. Ibland är det bra med korta deadlines :-).