Svenskt Trä

År 2016 producerade vi 22 faktafilmer för Svenskt Trä. Filmerna visar upp exempel på Svensk arkitektur inom träbyggande från sin bästa sida.

Våren 2018 fick vi uppdraget av Svenskt Trä att översätta samtliga filmer med både kinesisk, fransk och engelsk text och voice. Efter ett omfattande översättningsarbete är vi stolta över möjligheten att ha fått bidra till att sprida Svensk byggkonst vidare ut i världen.