Försvarsmakten

18 juni 2017 befinner sig överstelöjtnant  P-O Nordin i Mali som stabsofficer för European union training mission, EUTM Mali. Det är hans femte internationella insats. Han har varit på plats i fem och en halv månad och har två veckor kvar till hemfärd. Då slår terroristerna till. Det här är P-O Nordins egna berättelse från sin upplevelse i Mali.