Skådespelaren Alan Adlers får direktiv av fotografen Johanna Liljegren.

Safeside Solution

Även företag kan producera dramatiserade filmer. För IT-säkerhetsbolaget Safeside Solutions spelade vi in ett litet minidrama om vad som händer om du klickar på fel länk i ett personligt mejl…

Leave a Reply