Skogsindustrierna

Vi arbetade fram rörlig content för Skogsindustrierna och Svenskt Trä. Uppdraget kom från UDSY och Skogsindustrierna. Tio nomineringsfilmer och en vinnarfilm producerades för Träpriset 2016. Fem personporträtt med vinnarna av Kompetensutvecklingspriset, Guldkvisten och Greve Carl Bernadottes Skogspris producerades inför prisutdelningen under Skogsnäringsveckan i april, 2016. Tre historiska kortfilmer (här nedan ihopsatta till en) som berättar den svenska skogens historia producerades för hemsidan.