ROKS

Två informationsdokumentärer om tjej- och kvinnojourerna i Sverige

För två år sedan fick vi det ärofyllda uppdraget att producera och redigera en kortare och längre informationsdokumentär om tjejjourernas engagemang och arbete runt om i Sverige. Förra året tillkom ytterligare ett uppdrag om att göra en liknande informationsdokumentär men om kvinnojourerna i Sverige.

Uppdraget kom från Roks och syftet med filmerna är att sprida information om tjej- och kvinnojourerna. Detta för att informera om verksamheterna och för att locka nya kvinnor till jourerna. Arbetet med filmerna pågick under fem månader/per film.