Husqvarna

Världsturné med Husqvarna under våren 2017

Under våren har vi på uppdrag av DDB producerat en miniserie kring Husqvarnas nya motorsåg 572 XP. En fantastisk produktion som tog oss till Australien, Kanada, Schweiz, Sibirien, Sydafrika och USA.

Fina möten med människor som jobbar hårt inom skogsarbete och fällning. Här ser du alla avsnitten på YouTube.